Updated card for 2012 TNA Lockdown

TNA World Heavyweight Championship
Bobby Roode (c) vs. James Storm

Lethal Lockdown
Team Eric Bischoff vs. Team Garett Bischoff

Jeff Hardy vs. Kurt Angle

TNA World Tag Team Championship
Samoa Joe and Magnus (c) vs. The Motor City Machine Guns

TNA Knockout Championship
Gail Kim (c) vs. Velvet Sky

Matt Morgan vs. Crimson

TNA Television Championship
Devon (c) vs. Robbie E